Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal.

Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Heeft u hulp nodig op dit gebied, vraag dan advies aan één van onze advocaten.

“De overheid moet handelen volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Voorbeelden daarvan zijn: het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.”

Vrijblijvend intakegesprek

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten gratis).