Civiel recht

Wij zijn met name gespecialiseerd in het civiel recht. Hier vallen zaken onder zoals het arbeidsrecht, vennootschapsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en familierecht (echtscheidingen en alimentatie-zaken).

Dus heeft u een geschil met uw werkgever, met uw medevennoot of uw huisbaas, of dreigt er een faillissement of echtscheiding, neemt u dan contact op met één van onze advocaten.

“In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn privaatrecht en burgerlijk recht. De rechtsgebieden familierecht en handelsrecht vallen onder het civiel recht.”

Vrijblijvend intakegesprek

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten gratis).