De Beperkte Huwelijksgemeenschap

Hoe werkt dat?

Sinds jaar en dag kenden we het fenomeen van de algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksvermogensrecht in werking getreden en is de algehele gemeenschap van goederen als standaard systeem van de baan. Daar is de beperkte huwelijksgemeenschap voor in de plaats gekomen.

Onze advocaten krijgen daar veel vragen over. Wat is er veranderd en heeft dit ook gevolgen als u voor 1 januari 2018 in het huwelijk bent getreden? Dit zijn vragen die voor de hand liggen.

Gemeenschap van goederen

De algehele gemeenschap van goederen van voor 2018 had tot gevolg dat alle bezittingen en schulden door de huwelijkssluiting van beide echtgenoten samen werden. Vanaf 1 januari 2018 is dat anders.

De beperkte huwelijksgemeenschap

Onder het nieuwe regime blijven de goederen die u op het moment van de huwelijkssluiting had eigendom van de desbetreffende echtgenoot.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het saldo van een spaarrekening, een auto en een woning. Maar het geldt ook voor schulden, zoals hypotheken en consumptieve kredieten bij banken of schulden aan webwinkels als Wehkamp en Otto.

Die goederen blijven eigendom van de echtgenoot die hij of zij al voor het huwelijk had verkregen.

Bij de beperkte huwelijksgemeenschap ontstaan vanaf het moment dat het huwelijk gesloten wordt eigenlijk drie categorieën vermogens:

1. het privé vermogen van echtgenoot 1;
2. het privé vermogen van echtgenoot 2;
3. gemeenschappelijk vermogen, te weten alle goederen die voor het huwelijk aan de echtgenoten samen toebehoorden en tijdens het huwelijk door hen worden verkregen.

Goed administreren!

Van belang is dus om een goede administratie bij te houden en heel precies vast te leggen welke bezittingen en schulden de echtgenoten ieder bij het huwelijk aanbrengen.
Want wat gebeurt er als u later gaat scheiden?
Als u dan niet kunt bewijzen dat een bepaalde zaak uw eigendom was voordat u ging trouwen, dan wordt dat mogelijk alsnog als eigendom van beide echtgenoten samen aangemerkt en moet dat bij helft worden verdeeld.

Schenkingen en erfenissen.

Wat ook veranderd is, is dat schenkingen en erfenissen tijdens een na 1 januari 2018 gesloten huwelijk niet meer automatisch in een huwelijksgemeenschap vallen.
Deze blijven er in principe juist buiten, tenzij de schenker of erflater bepaalt dat deze schenking of nalatenschap ten goede van beide echtgenoten komt.

Dit wordt wel een insluitingsclausule genoemd.

Heeft u een onderneming?

Let op: er gelden ook bepalingen die onmiddellijke werking hebben en dus ook van belang voor echtgenoten die voor 1 januari 2018 zijn gehuwd. Als één van de echtgenoten een onderneming heeft die buiten de huwelijksgemeenschap valt dan kan op grond van de wet de plicht ontstaan om aan de gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend. De wet is helaas niet duidelijk over wat de omvang van die redelijke vergoeding dan zou moeten zijn.

Geregistreerd partnerschap, huwelijkse voorwaarden en samenwonenden

Het regime van de beperkte huwelijksgemeenschap geldt ook voor degene die na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan. Als de beperkte huwelijksgemeenschap u aantrekkelijk lijkt en u heeft huwelijkse voorwaarden op laten stellen voorafgaand aan uw huwelijk, dan kunt u ook besluiten deze huwelijkse voorwaarden op te heffen en overstappen naar het wettelijk systeem.

De beperkte huwelijksgemeenschap geldt niet voor samenwonenden. Toch kan het voor hen ook belangrijk zijn om een administratie bij te houden en de bezittingen en de schulden van elk van de samenwoners vast te leggen met name als u van plan bent later in het huwelijk te treden.

Natuurlijk zijn in het voorgaande alleen de grote lijnen van de beperkte huwelijksgemeenschap geschetst. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met één van de advocaten van ons kantoor.
U kunt altijd via onze website een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

“U kunt altijd even langskomen als u een juridisch probleem heeft.”

Vrijblijvend intakegesprek

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten gratis).