Rechtsgebieden

Wij leveren juridisch maatwerk op meerdere rechtsgebieden.

De advocaten van Brussaard Advocaten behandelen zaken op meerdere rechtsterreinen, zowel het civiel recht, bestuursrecht als strafrecht.

Civiel recht

Wij zijn met name gespecialiseerd in het civiel recht. Hier vallen zaken onder zoals het arbeidsrecht, vennootschapsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en familierecht (echtscheidingen en alimentatie-zaken).

Dus heeft u een geschil met uw werkgever, met uw medevennoot of uw huisbaas, of dreigt er een faillissement of echtscheiding, neemt u dan contact op met één van onze advocaten.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal.

Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, een exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Heeft u hulp nodig op dit gebied, vraag dan advies aan één van onze advocaten.

Strafrecht

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.

Wanneer u verdachte, slachtoffer of getuige bent, kunnen wij ons voorstellen dat u juridische bijstand kunt gebruiken.

Vrijblijvend intakegesprek

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten gratis).